Obsah
  5 / 6  

Rozšiřující prvky

Rozšiřující prvky zvyšují užitnou hodnotu systému a různým způsobem ho doplňují. Najdete mezi nimi následující součásti:

 • Doplňky systému
 • Adaptéry
 • Díly pro přenášení a transport

Doplňky systému

Mezidíly   Užití mezidílů
Mezidíly   Užití mezidílů
 • Mezidíly – umožňují zvětšení rozteče v sestavách boxů. Uplatní se na místech, kde se užívají nástroje s většími rozměry. Pokud průměr nástroje přesahuje šířku boxu je na místě použít mezidíl.
Klín 30°   Deska
Klín 30°   Deska
 • Klín 30° a Deska – obě součásti zprostřekovávají uchycení sestavy na pracovní desku, či na stěnu. Klín navíc dává možnost celou sestavu naklonit. Tím se usnadní přístup k uloženému nářadí a zvyšuje se bezpečnost provozu.
Klín 15°   Nakloněná sestava
Klín 15°   Nakloněná sestava
Štítky   Použití štítků
Štítky   Použití štítků
 • Štítky – Štítky přinášejí možnost připevnit na kteroukoli sestavu libovolný popis.

Adaptéry

Adaptér 1 (LI)   Adaptér 2 (SC)
Adaptér 1 (LI)   Adaptér 2 (SC)
 • Adaptér 1 a 2 – Adaptéry umožňují využít Boxy v dílenském nábytku a skladovacích systémech známých výrobců a prodejců.
Adaptér Profil   Adaptér Perfo
Adaptér Profil   Adaptér Perfo
 • Adaptér profil – Zprostředkovává užívání Boxů na profilech, které bývají součástí pracovních stolů a slouží k umístění nářadí a pomůcek.
 • Adaptér perfo – Adaptér perfo umožňuje užívání Boxů na běžných perforovaných deskách, které se často vyskytují na montážních a ručních pracovištích. Existují ve dvou variantách. Volbu provádějte podle bližší specifikace uvedené v katalogu.
Perfo klips   Užití Perfo klipsu
Perfo klips   Užití Perfo klipsu
 • Perfo klips – Umožňuje upevnění sestavy Boxů, ale i libovolného jiného objektu na perforované desky. Jedná se o velice praktickou součást s všestranným využitím.

Vlastnosti adaptérů

Tělesa adaptérů jsou vyrobena z materiálu ABS v červené (RAL 3020) nebo v modré barvě (RAL 5015)a doplněna černými pružnými pojistkami. Na horních plochách adaptérů jsou pole pro samolepící popisky.

Jak adaptéry používat

Z boxů nejprve vytvoříme malou sestavu o velikosti odpovídající násobkům modulu adaptéru (může však být i větší, pokud to adaptér umožňuje). Sestavu správně natočíme a shora ji nasuneme do adaptéru. Tím dostaneme samostatnou jednotku přímo použitelnou v nosiči či roštu užívaného systému.

Díly pro přenášení, manipulaci a transport

Nosič   Kontejner
Nosič   Kontejner
 • Nosič – slouží pro přenášení sestavy boxů s nástroji nebo jako samostatný stohovatelný úložný prostor. Na bocích má štítky s popiskou. Maximální modul sestavy je 50×10.
 • Kontejnery – Kontejnerů se užívá k pohodlnému přenášení sestav boxů. Kontejnery existují ve dvou velikostech (modulech 50×10 a 50×20). Chcete-li Kontejner (ať už s nástroji nebo bez nich) uložit do skříně, namontujte do ní držáky kontejneru (2096). Do držáků můžete pak Kontejner založit díky zvláštnímu vybrání na bocích.
Kryt   Užití krytu
Kryt   Užití krytu
 • Kryt – slouží k ochraně uložených nástrojů během přepravy. Dá se použít pouze na boxech s modulem 5×5.