Obsah
  6 / 6  

Návod na spojování

Při vytváření sestav je nutné dodržovat dvě jednoduchá pravidla. Tak předejdete obtížím a vyhnete se špatné zkušenosti.

Uživatelům bez dřívějších zkušeností doporučujeme provést před započením práce rozvahu o celkovém uspořádání sestavy na čtverečkovaný papír. To může být obzvláště užitečné při kombinování dílů s rozdílnými moduly pro spojování.

1) Souhlasné natočení

1. Neuspořádané boxy   2. Správně natočené boxy
1. Neuspořádané boxy   2. Správně natočené boxy

Na každém boxu najdete čtyři rozdílné rohy. Jen jeden z nich má tvar šipky a nazývá se polohovací roh.

Každý prvek systému před připojením do sestavy nejprve správně otočte. Polohovací roh by měl směřovat do dolního (resp. bližšího) levého rohu výsledné sestavy (viz obr. 2).

2) Správné připojovací pořadí

3. Připojovací pořadí   4. Výsledná sestava
3. Připojovací pořadí   4. Výsledná sestava

Při vytváření sestavy připojujte jednotlivé boxy k celku vždy nejprve v příčném směru zleva doprava (směr 1). Je-li řada dostatečně široká, můžete připojovat další díly v podélném směru zepředu dozadu (resp. zdola nahoru, směr 2).

Dodržení správného připojovacího pořadí znamená, že začnete v levém bližším (resp. levém dolním) rohu sestavy a skončíte v pravém vzdálenějším (pravém horním) rohu sestavy.

Přílohy